Učitelé chtějí víc využívat technologie. Chybí jim ale potřebné nástroje i podpora

Toto vyplývá z výsledků výzkumu Český učitel ve světě technologií, který realizovala O2 Chytrá škola a Univerzita Palackého v Olomouci.

Moderní informační a komunikační technologie hrají ve vzdělávání důležitou úlohu. To potvrdila i letošní koronavirová krize a s ní spojený nucený přechod z prezenční výuky do on-line prostředí. Společnost O2 společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila od února do června 2020 unikátní výzkum Český učitel ve světě technologií mezi dvěma tisíci českých učitelů. Cílem bylo zjistit, jak se učitelé základních a středních škol staví k využívání technologií ve výuce, s jakými nástroji pracují a zda jsou technologie na školách používány bezpečně.  

Podívejte se na záznam z představení výzkumu Český učitel ve světě technologií

Technologie ve výuce

Pohled učitelů na zavádění moderních technologií do výuky je poměrně optimistický. Většina zapojených učitelů používá technologie ráda a chce je více zapojovat do výuky. „Učitelé se shodují, že současné školství vzdělávací technologie pro podporu výuky potřebuje,“ říká Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „K efektivnímu fungování jim ale často chybí kvalitní počítače, potřebný software a hlavně jednotná vize a podpora ze strany vedení školy,“ dodává Kopecký.

Během jarních měsíců se také ukázalo, že nejoptimálnější pro výuku, testování a komunikaci učitelů se žáky jsou komplexní e-learningová řešení (např. Google Classroom, MS Teams, Moodle). Ta nabízejí mix různých funkcí, které mohou v rámci vzdělávání na dálku uspokojit maximum potřeb, a to jak ze strany učitele, tak ze strany žáků a rodičů. Většinu z platforem je možné používat prostřednictvím internetového prohlížeče, smartphonu nebo tabletu.  „Na základních školách je přitom používá v omezené míře pouze třetina pedagogů, na středních dvě třetiny z dotázaných,“ vysvětluje Kamil Kopecký. Nejčastějšími technologiemi, které učitelé ve výuce (nebo pro její realizaci) používají, zůstávají tiskárna s kopírkou (77 %) a interaktivní tabule (67 %). Pouze každý třetí učitel zapojuje do výuky tablet. „Evergreenem zůstává překvapivě i meotar – pro výuku ho stále využívá 5,5 % dotázaných,“ diví se Kopecký.

Nová éra taháků a opisování

Technologie mají ve škole celou řadu benefitů, ale stejně tak mohou být i zneužity. „Téměř polovina dotázaných učitelů potvrzuje, že žáci využívají moderní technologie i k podvádění a opisování,“ vysvětluje Kamil Kopecký. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se zneužívá mobilní telefon.

Žáci v něm mají připravené taháky, vyhledávají si při živém testu odpovědi na internetu nebo fotí zadání testu, které pak s ostatními sdílejí. Stále častější je také švindlování pomocí chytrých hodinek. Jejich zneužití pro opisování potvrdilo 34 % pedagogů.

Školy a bezpečnost dat

Znepokojivé závěry přinesl výzkum v oblasti zabezpečení učitelských počítačů, školní sítě a používání sdílených zařízení. Pouze 45 % učitelů uvedlo, že mají své počítače zabezpečené proti nevhodnému obsahu z internetu. Naopak každý pátý učitel tvrdí, že jeho počítač nikterak zabezpečený není.

„65 % správců počítačových sítí nám potvrdilo, že na svých školách nemají ošetřeny přístupy do počítačů z USB portů, a to ani na zaměstnaneckých, ani na žákovských počítačích. To ukazuje jasnou slabinu, přes kterou se dá snadno do školní počítačové sítě nabourat,“ uvádí Kopecký. Čtvrtina správců školních sítí také potvrdila hackerské útoky na jejich školy. Nejčastější jde o DDOS útoky či ransomware.

Jak školám pomoci?

Co se týče přípravy na povinnou distanční výuku, chybí učitelům jednotná koncepce i jasné pokyny ze strany vedení školy. „Stále se setkáváme s pedagogy, kteří tápou a neví. Během jarní pandemie postrádali jasné zadání, jak s žáky pracovat. Dětem z jedné třídy proto někteří pedagogové zadávali úkoly e-mailem, jiní přes Whatsapp a další zase zveřejnili zadání na webových stránkách školy,“ přibližuje Marie Mališková, CSR manažerka z O2, situaci na mnoha základních školách v Česku. Aby školám co nejvíce ulehčil s přípravou a možným opětovným přechodem na distanční formu výuky, připravil operátor O2 v rámci programu O2 Chytrá škola ucelený webový portál www.ucimesenadalku.cz, na kterém najdou učitelé i ředitelé škol vše potřebné pro zahájení výuky na dálku.

Přečtěte si

Český učitel ve světě technologií

Výzkum se zaměřuje na české učitele v oblasti technologií – a to nejenom online, ale také offline. Zjišťujeme, jak se učitelé v technologiích orientují, jak je využívají, jak sami sebe ve vztahu k technologiím hodnotí, jak je vnímají, jaké jsou v používání technologií rozdíly mezi jednotlivými stupni apod.

Ke stažení

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.