Jak se učí online na Chytrých školách? Inspirujme se. I. část

Oslovili jsme několik grantem podpořených základních škol a zeptali se, jak komunikují se svými žáky a jak vyučují online. Podívejte se na jejich zkušenosti a inspirujme se navzájem.

Základní škole Deblín na Brněnsku probíhá komunikace se žáky a rodiči především prostřednictvím týdenních plánů, které jsou dostupné na webu školy i v elektronické třídní knize (ETK). Dílčí otázky či specifičtější úkoly řeší vyučující pomocí e-mailové komunikace či pošty ve zmíněné ETK, obecné informace škola publikuje i na svém Facebooku.

Zadávaná práce je velmi rozmanitá. Od vyplňování různých cvičení v pracovních sešitech, přes referáty, eseje či vypravování v českém, anglickém a německém jazyce, zhlédnutí výukových i jinak poučných videí, tvorbu prezentací, až po praktické úkoly - např. tvorba origami podle návodu. Takovéto výsledky žáci nebo rodiče vyfotí a pošlou vyučujícím. Žáci devátých tříd také využívají čas k tvorbě ročníkových prací, jejichž témata si na začátku roku sami vybrali.

Mnozí učitelé využívají bohaté nabídky online výukových/procvičovacích materiálů na stránkách jako Umíme česky, Včelka, Školákov, Matika.in a řadě dalších včetně O2 Chytrá škola.

Základní škola Deblín

Středočeská Základní škola Chýně využívá dva komunikační kanály. Přes informační systém Škola online komunikuje s rodiči o stávající situaci. Jednotliví vyučující mohou zasílat rodičům a žákům do e-mailu odkazy na probíranou látku a úkoly. Samotné materiály, testy a přípravu však ukládá do aplikace TEAMS. Zde má každá třída své úložiště, kde ve výukových materiálech žáci najdou všechny potřebné podklady, které tam jednotliví vyučující postupně nahrávají. Aplikace umožňuje kontrolu úkolů, online testů, sdílení materiálů včetně videokonferencí se žáky, konzultace s rodiči. Stačí je jen pozvat prostřednictvím mailu. V průběhu videokonference může vyučující promítat prezentace, psát na virtuální tabuli, posílat odkazy na videa. Aplikaci TEAMS v Chýni začali využívat již loni. Díky tomu se podařilo v minulém týdnu téměř plynule přejít z prezenční výuky na její online podobu.

„Je to nová a vlastně velmi náročná situace. Většinu času nyní s kolegy trávíme přípravou vhodných materiálů a jejich podoby do výuky online. Žáci si také musí zvyknout na změnu režimu a podobu podkladů,“ říká Tomáš Rajman, zástupce ředitele.

Škola také řeší problémy s přístupem žáků jak k internetu, tak i vůbec k počítačům. Často mají doma rodiče pracovní notebooky, které děti přes den nemají k dispozici. Nebo má rodina jen jeden počítač, o který se dělí více dětí a dospělých. Žákům, kteří by neměli žádný počítač, je škola připravena půjčit školní vybavení, případně má pro ně připravené tištěné materiály, stačí se domluvit s vyučujícími a přijít si je vyzvednout do školy. 

„Kdybychom se na celou situaci podívali z té pozitivní stránky, všechny nás tyto náročné chvíle donutí významně zdokonalit naše IT dovednosti,“ dodává Tomáš Rajman.

 

Základní škola Chýně
Základní škola Chýně

ZŠ Labyrinth v Brně zavádí pravidelnou virtuální denní výuku od 8:30 do12:00. Ta se skládá z úvodní části (sdílení zážitků, zadání úkolů na daný den), přestávky, části na plnění práce a závěrečné diskuze/kontroly. Každý pátek pak bude probíhat shrnutí týdne, kontrolní úkoly a zároveň vložení plánu na příští týden, aby děti a rodiče věděli, co je čeká.

Škola si stanovila několik dalších forem, jak učit:

  • využíváme školní online systém Edookit, do kterého zasíláme zadání domácích úloh a látky. Do tohoto systému mají přístup jak rodiče, tak děti, které jsou na tento systém plně zvyklé a nedělá jim problémy
  • využíváme online platformu Umíme to k procvičování učiva, ve které sledujeme pokrok žáků a zadáváme jim práci
  • nově zavádíme výuku v GOOGLE CLASSROOM již od 1. ročníků, pořádáme každodenní videokonference v GOOGLE MEET
  • tělocvikář natáčí videa se cviky a pohybovými výzvami :-)  

„Vzniklá situace je pro nás nová, ale snažíme se s kolegy hledat takové řešení, které bude co nejpříjemnější jak pro žáky, tak jejich rodiče a samotné učitele. Určitě nám pomáhá to, že jsme zvyklí s žáky již od nižších ročníků pracovat s digitálními technologiemi, máme dobře nastavenu pravidelnou komunikaci s rodiči a dětmi, od kterých cítíme velkou nápomocnost - mnoho rodičů nám již vyjádřilo podporu v naší práci, ale také nabízí odbornou pomoc při ulehčení přechodu výuky do online podoby. Snažíme se udržovat lidský rozměr výuky, přestože se budeme teď mnohem více pohybovat v online prostředí. Při zadávání práce žákům kombinujeme různé formy - od četby, přes práci na pracovních listech, až po výtvarné práce, které poté nafotí a sdílí s učiteli, kteří podle zadaných kritérií práci hodnotí“ říká Miroslav Mráz, učitel a metodik ICT.

Základní škola Labyrinth


II. část článku připravujeme. Zveřejníme ji v průběhu příštího týdne.

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.