Škola - základní informace

Než začnete vyplňovat přihlášku

Přečtěte si, prosím, podrobná pravidla grantového programu.

Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním grantové přihlášky nebo máte jiné dotazy, obraťte se na nás. Použijte kontaktní formulář nebo napište na e-mail grant@o2chytraskola.cz

Pokud potřebujete při vyplňování on-line formuláře práci přerušit a přihlášku si uložit, stačí kliknout na tlačítko "Uložit rozpracovanou žádost a odeslat na e-mail". Tím se rozpracovaná žádost uloží. Zároveň Vám na kontaktní e-mail přijde odkaz, díky kterému se k rozpracované verzi zase pohodlně vrátíte.

Kontaktní osoba

Kdo ve Vaší škole bude za případnou přihlášku a realizaci projektu zodpovídat? (Na kontaktní e-mail budeme posílat vše potřebné).

Statutární osoba

Kdo bude podepisovat smlouvu?

Stručné představení školy

Vzdělávací partneři

S kým máte v plánu realizovat vzdělávací aktivity v rámci programu O2 Chytrá škola?
Příklad: můžete uzavřít partnerství s některou z námi navrhovaných vzdělávacích organizací, nebo například zkombinovat spolupráci s organizací vámi zvolenou, popřípadě navrhnout kolegyni(-) přímo z pedagogického sboru.

Pedagog

Přidat pedagoga

Organizace

Přidat organizaci

Cílová skupina

Projektový záměr

Metodika

Vyhodnocení úspěšnosti a dopadu

Harmonogram projektu

Jaký je harmonogram projektu? Uveďte alespoň orientační časový rámec plánovaných aktivit. Pamatujte, prosím, že všechny aktivity musí proběhnout v rámci školního roku 2019 / 2020.

Přidat další položku

Rozpočet projektu

Na školní rok 2019 / 2020 můžete získat až 100 000 Kč. Jak získané prostředky případně využijete? (Finance lze čerpat na uskutečnění jednotlivých aktivit, např. školení, kurzy, workshopy, dále na cestovné, mzdové náklady školitelů, osobní ohodnocení zapojených pedagogických pracovníků, kancelářské potřeby k workshopům, tvorbu výukových materiálů a další. 20 % celkové částky můžete čerpat na nákup technologického vybavení.)

Buďte, prosím, co nejkonkrétnější. Víme, že některé položky se těžko odhadují. Pokud Vás do grantového programu vybereme, můžeme si je spolu dále upřesňovat.

O2 Managed WiFi

V rámci grantového programu můžete požádat také o bezplatné zřízení služby O2 Managed WiFi. Jde o bezdrátovou síť, která umožňuje řídit přístupy ze strany jednotlivých uživatelů a především filtrovat závadný obsah (například násilí, erotika apod.). Tím vzniká kontrola nad tím, na jaké stránky (ne)mají žáci ve virtuálním prostoru v prostorách školy přístup - závadný obsah se žákům v rámci této služby vůbec nezobrazí. Portál splňuje požadavky GDPR, veškerá data zůstávají ve školní síti.

O bezplatné zřízení služby můžete požádat v případě, že vaše škola má (nebo v dohledné době plánuje využívat) internetové připojení od O2. Po dobu čerpání podpory z programu O2 Chytrá škola se O2 Managed WiFi škole poskytuje zdarma.

Jak jste se o nás dozvěděli?

Máte ke grantovému programu nějaké dotazy a komentáře?

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Následující krok