Zpět na webový portál

Jak kyberšikana probíhá (5/9)

Kyberšikana může mít nespočet podob a děti v ní bohužel umí být hodně vynalézavé.

Přímá kyberšikana je taková, kdy agresor útočí na oběť sám. Pronásleduje, pomlouvá a ponižuje ji. Může oběti založit i falešný profil a pod její identitou zveřejňovat fotky, videa a posty, které šikanovanou osobu poškozují.

Nepřímá kyberšikana je pak o to závažnější, že útočník využívá pro šikanování další osoby. Ty o tom velmi často ani nevědí. Mohou být manipulovány a účastnit se něčeho, o čem ani neuvažují jako o šikaně.

Nejčastější formy kyberšikany

 • Publikování ponižujících videí, zvukových nahrávek a fotek
 • Obtěžování, ponižování a pomlouvání
 • Krádež identity a její zneužití
 • Ztrapňování pomocí falešných profilů
 • Provokování a napadání uživatelů v on-line komunikaci
 • Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť
 • Vyloučení z virtuální komunity
 • Happy slapping (natáčení při fyzickém útoku)
 • Kyberstalking (pronásledování nebo neustálé kontaktování)
 • Webcam trolling
 • Kyberšikana spojená s on-line hrami (krádeže virtuálních postav, herních účtů)

Pomlouvání v uzavřených skupinách

Webové stránky a uzavřené skupiny poskytují ideální prostor pro šíření výmyslů, které mají poškodit pověst oběti a její vztahy.

PŘÍBĚH: Robert vytvořil internetové stránky s názvem „Nesnášíme Tomáše Černého“. Na stránky umisťoval jeho karikatury, pomluvy, výmysly a vtipy o Tomášovi. Na existenci stránek upozornil většinu svých kamarádů.

Kvízy

Podklady ke stažení