Zpět na webový portál

Proč psát všemi deseti (1/8)

Umět psát všemi deseti je základní dovednost počítačově gramotného člověka tohoto století. Ovládat všechny své prsty při psaní na klávesnici má řadu výhod – pisatel je rychlejší a produktivnější, sníží množství překlepů a v neposlední řadě také předchází mnohým zdravotním problémům.

V dnešní době není zaměstnání, kde byste netrávili spoustu času psaním na počítači, počínaje učiteli přes lékaře, právníky, zaměstnance státní správy až po podnikatele. Současným trendem je celkový pokles čistě administrativních pozic a zároveň velký nárůst podílu administrativních úkolů u všech ostatních zaměstnání. Můžeme tak s naprostou jistotou počítat s tím, že už pro každého žáka bude tato dovednost v životě zcela zásadní.

Kromě velkého dopadu psaní všemi deseti na efektivitu a přesnost je důležité zmínit i to, že se jedná o dovednost, která se v budoucnu odrazí i na zdraví žáků. Díky tomu, že se pisatel již nedívá na klávesnici, ale má oči upřené na monitor, drží hlavu ve vzpřímené pozici, a nezatěžuje tak nesprávným způsobem krk. U mnohých lidí proto vede zvládnutí psaní všemi deseti i ke snížení bolestí hlavy či zad. Správná pozice a pohyby rukou dále vedou ke snížení rizika syndromu karpálních tunelů, který může být způsoben dlouhodobým nesprávným namáháním zápěstí při užívání klávesnice.

Tato část portálu vznikla ve spolupráci se společností Psaní Hravě.