Zpět na webový portál

Druhy propagandy (4/5)

Propaganda se dá dělit podle různých kritérií. Nejznámější je dělení na bílou, šedou a černou propagandu. Ty se mezi sebou liší v tom, jestli známe jejich zdroj a co je jejich smyslem.

Bílá propaganda

U bílé propagandy známe její zdroj a víme, čeho se snaží docílit. Většinou pracuje s relativně věrohodnými informacemi a technikami běžně používanými třeba v reklamě. Jako bílou propagandu můžeme označit například kampaně za používání bezpečnostních pásů v automobilech, proti kouření nebo za zdravý životní styl. Tyto kampaně bývají podepsány příslušnou organizací nebo ministerstvem a z jejich obsahu je na první pohled patrné, o co se snaží.

Šedá propaganda 

Šedá propaganda mívá zdroj neznámý. Na druhou stranu je ale celkem snadné odhalit, o co jí jde. Šíří mylné nebo zavádějící informace s cílem zmást příjemce. Často se jedná o útočná a nepravdivá osočování politických protivníků nebo konkurenčních firem. 

Černá propaganda

Černá propaganda vytváří dojem, že pochází z jiného zdroje, než tomu ve skutečnosti je. Často nese silné sdělení, ale skrývá své záměry. Kdyby příjemce věděl, kdo je pravým autorem, efekt propagandy by nebyl tak silný, proto se schovává za někoho jiného. Tento typ propagandy je nejzákeřnější, protože používá lži, polopravdy, fake news a hoaxy a tváří se, že je zveřejňuje důvěryhodný zdroj.
 

Podklady ke stažení