Zpět na webový portál

10 tipů pro bezpečnou Wi-Fi (2/4)

  1. Nikdy se nepřipojujte na veřejnou Wi-Fi, která nemá heslo. U takových Wi-Fi není přenášená komunikace prakticky nijak chráněná a může vás odposlouchávat nejen vlastník Wi-Fi, ale i ostatní účastníci.
  2. Ujistěte se, že Wi-Fi používá WPA/WPA2 zabezpečení a ne jen staré WEP.
  3. Nikdy si u neznámých sítí nezapínejte automatické připojování.
  4. Nepřipojujte se na náhodně objevené Wi-Fi. Vždy se pokuste ověřit, že je jasné, komu patří a že je možné se na ni bezpečně připojit.
  5. Nikdy na veřejné Wi-Fi nevstupujte do internetového bankovnictví ani do jakékoliv další služby, která vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení.
  6. Hlídejte si, že webová komunikace má „zámeček“, tedy že probíhá přes https“ a ne přes starší a nezabezpečené „http“.
  7. Do firemních sítí se z veřejné Wi-Fi nikdy nepřipojujte bez použití VPN (virtuální privátní síť).
  8. Připojujete-li se s počítačem, ujistěte se, že používá firewall, nezpřístupňuje síťové disky a není v síti objevitelný pro další počítače.
  9. Počítač, notebook, mobilní telefon i tablet by měl mít aktuální operační systém i aplikace, zcela určitě by měl být vybaven antivirovým softwarem.
  10. Neznámému provozovateli nikdy nedávejte své kontaktní údaje (řada Wi-Fi bude pro připojení požadovat vyplnění). Nikdy nevíte, kdo je vlastně sbírá a k jakému účelu.

Videa