Zpět na webový portál

Osobní údaje vs. citlivé údaje  (4/8)

Zákon rozlišuje dvě kategorie informací o vás, které vyžadují zvláštní ochranu – osobní údaje a citlivé údaje. 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou takové informace, na základě kterých je možné vás identifikovat a dohledat. Tím se stávají problematické třeba kvůli nevyžádanému marketingu, sexuálním predátorům nebo kyberstalkingu

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Rodné číslo 
 • Adresa trvalého pobytu
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo 
 • Číslo občanky nebo pasu 
 • IP adresa
 • Fotka, video nebo zvuková nahrávka

Citlivé údaje 

Citlivé údaje jsou informace, které většina lidí nezbytně netají, ale mohou být příčinou diskriminace nebo šikany. Právě proto zákon vyžaduje jejich písnou ochranu. 

 • Rasový nebo etnický původ
 • Náboženské vyznání 
 • Politická příslušnost
 • Sexuální orientace 
 • Zdravotní stav 
 • Odsouzení za trestný čin
 • Genetické a biometrické údaje

   

Podklady ke stažení