Zpět na webový portál

Osobní údaje vs. citlivé údaje  (4/8)

Zákon rozlišuje dvě kategorie informací o vás, které vyžadují zvláštní ochranu – osobní údaje a citlivé údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, na základě, kterých je možné vás identifikovat a dohledat. Tím se stávají problematické třeba kvůli nevyžádanému marketingu, sexuálním predátorům, krádežím identity nebo kyberstalkingu.

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Adresa trvalého pobytu
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Číslo občanky nebo pasu
 • IP adresa
 • Fotka, video nebo zvuková nahrávka

Citlivé údaje

Citlivé údaje jsou informace, které většina lidí nezbytně netají, ale můžou být příčinou diskriminace nebo šikany. Právě proto zákon vyžaduje jejich přísnou ochranu.

 • Rasový nebo etnický původ
 • Náboženské vyznání
 • Politická příslušnost
 • Sexuální orientace
 • Zdravotní stav
 • Záznam v trestním rejstříku
 • Genetické a biometrické údaje

Podklady ke stažení