Zpět na webový portál

Autorská práva jsou poměrně detailně definovaná. Na evropské i na celosvětové úrovni. Přesto na internetu jako by spíš neexistovala, než existovala.

Co je autorské dílo? Jde o něco jedinečného. Ne vše, co člověk vytvoří, je ale autorské dílo - tím se stává tehdy, jde-li o výsledek tvůrčí činnosti a je-li takový výsledek jedinečný.

A protože například udělat dobrou fotografii může zabrat několik dní, namalovat obraz několik měsíců, napsat knihu nebo natočit film dokonce několik let, mají autorská díla speciální právní ochranu v podobě autorských práv. Fotografie není jen lesklý papír, kniha není jen soubor popsaných papírů, ani film nejsou jen data na flashce. Za každým autorským dílem, které mohou teoreticky užívat miliony lidí, se skrývá usilovná tvůrčí práce autora nebo více autorů, kteří si zaslouží za výsledky své tvorby spravedlivou odměnu.

Stejně jako autoři mají podobné postavení umělci, kteří autorská díla předvádějí – herci, zpěváci, hudebníci. A také vydavatelé a nakladatelé, bez jejichž finanční investice a odborné spolupráce s autory by nevyšla kniha ani hudební album, nevznikly by se filmy.

Autorská práva jsou poměrně detailně definovaná. Snadná dostupnost autorských děl na internetu ale ztěžuje jejich ochranu. Lidé užívají autorská díla, ale autor na svou spravedlivou odměnu často marně čeká.

Jedním ze základních principů internetu je odjakživa svobodný přístup k informacím. Toto a neregulovatelnost celého internetu vytvořilo jakousi šedou zónu, ve které může kdokoli vzít a použít cokoli, a to jakýmkoli způsobem, vlastně dokud se autor neozve na protest. Právě nekonečné množství dat dělá mnohdy nemožné autora dohledat. A ze stejného důvodu se také většina autorů ani nedozví, jestli jejich dílo někdo nezneužil. Informace na internetu jsou navíc pro uživatele většinou zdarma. A kvůli demokratickým principům je pochopitelně potřeba, aby to tak i zůstalo. Tento zvyk a fakt, že většina lidí porušení autorských práv ani nepovažuje za skutečný "právní zločin", znemožňují chránit práva autorů, umělců a vydavatelů/nakladatelů tak, jak by si zasloužili.     


Kvízy

Podklady ke stažení

Videa