Zpět na webový portál

Nejčastější stereotypy (4/6)

  • Národní – Němci jsou hluční a Vietnamci jsou pracovití
  • Etnické – Židé jsou skvělí obchodníci a Romové zneužívají sociální dávky
  • Politické – sluníčkáři, pražská kavárna a „slušní Češi“ 
  • Náboženské – věřící lidé jsou bigotní zpátečníci a vědec nemůže věřit v boha
  • Třídní – bohatí lidé jsou zlí vykořisťovatelé, chudí jsou hodní a podělí se i to málo, co mají
  • Genderové – ženy jsou špatné řidičky a muži se nikdy nezeptají na cestu
  • Sociální(ch skupin) – gayové jsou zženštilí a ženy, které nechtějí děti, jsou sobecké kariéristky  

Stereotypy se mohou projevit už v samotném jazyku, který k označení použijeme, například u nás celkem oblíbené Rusák místo Rus nebo rákosník místo Vietnamec.

Podklady ke stažení