Zpět na webový portál

Úvod do tématu (1/6)

Stereotypy jsou názory, které většinová společnost přejímá a sdílí, aniž by je nějak zásadně zpochybňovala. Přitom stereotypy jsou založené na předsudcích, často neoprávněných a děděných po generace. Za mediální stereotypy pak označujeme ustálené představy, se kterými pracují média.

Se stereotypy běžně pracují média, bulvární i ta seriózní. A je to logické. Předsudky i média plní jednu stejnou funkci, dávají nám alespoň nějaké povědomí o věcech, se kterými nemáme vlastní přímou zkušenost. Tak kde je problém? V tom, že bez vlastní zkušenosti a ochoty ověřovat si pravdivost zpráv i stereotypů jsme odsouzeni věřit realitě, která nám je podsouvána. A že je nám podsouvána chytře.    

Přitom škatulkování nedělá službu nikomu. Menšiny, etnické, náboženské a sociální skupiny jím trpí. Ti, kdo škatulkují, se zase připravují o možnost dozvídat se nové informace a utvářet si vlastní názor na svět.  

 

 

Podklady ke stažení