Zpět na webový portál

Kdo je stalker (3/4)

Stalker může být stejně tak někdo, koho znáte, jako úplně cizí člověk, který si vás vyhlédl na internetu. V mnoha případech ani nemusíte vědět, že vás někdo pronásleduje. Dozvíte se o tom teprve tehdy, když vás začne obtěžovat.

Stalker je navíc pro své okolí úplně normální člověk, klidně i s fungující rodinou. I když statisticky jsou nejčastějšími stalkery muži, ženy je dohánějí svou problematičností. Často jsou totiž neodbytnější a systematičtější.

Stalker se často označuje za oběť a má potřebu demonstrovat svou sílu. Neštítí se ničit majetek oběti nebo ublížit jejím mazlíčkům.

Základní typologie stalkerů

Uctívač – svou oběť zbožňuje a je přesvědčený, že si opětování své lásky zaslouží. Žárlí, pokud jeho modla chodí s někým jiným. Pokud je odmítnut, drasticky se změní jeho chování. Své někdejší lásce vyhrožuje, snaží se ji poškodit a někdy jí i ublížit. Sem patří stalkeři celebrit.

Ublížený pronásledovatel – chce se pomstít za skutečné nebo domnělé příkoří. Oběť šikanuje vyhrožováním, podává na ni žaloby, mstí se na domácích mazlíčcích, vloupává se do domu atd. Díky uspokojení, které má z pocitu převahy a kontroly, bývá velmi vytrvalý.

Kyberstalker – svou oběť sleduje a případně kontaktuje prostřednictvím moderních informačních a komunikačích technologií. Pravý kyberstalker se málokdy uchýlí k fyzickému útoku. Kyberstalking ovšem může využívat každý z ostatních typů stolkerů k získávání informací nebo vyhrožování oběti a jejímu okolí.

Poblouzněný milovník – žije v iluzi, že ho oběť miluje, tak si alespoň vysvětluje všechno její chování. Obvykle si vybírá oběť s vysokým sociálním statutem a o nevyhnutelnosti vztahu s ní je pevně přesvědčený. Většinou nereaguje na policejní výzvy ani soudní zákazy, pokud se mu nedostane odborné péče, pokračuje ve stalkingu dál.

Bývalý partner – nezvládl konec vztahu a touží ho obnovit nebo se pomstít. Hněv, žárlivost a pomstychtivost ho vedou k vytrvalému obtěžování oběti i jejího okolí, k pomluvám a snaze ji poškodit. V tomto případě nemusí jít jen o milostný vztah, může jít o vztah pracovní, školní, obchodní nebo třeba terapeutický.

Neobratný milovník – touží po lásce a intimitě, ale nemá dostatečné sociální a komunikační dovednosti, aby jich dosáhl. Pokouší se o jakýkoli fyzický kontakt s obětí (držet oběť za ruku, políbit ji), ale většinou není agresivní, ani nevyhrožuje. Není tak vytrvalý jako ostatní stalkeři, zásah policie ho běžně odradí.

Sexuální útočník – často sexuální deviant, který si vyhlédl svou oběť. Do škály jeho způsobů obtěžování patří voayerství, exhibicionismus, obscénní telefonáty, sadismus nebo masochismus.

Podklady ke stažení