Zpět na webový portál

Online hry – rady pro pedagogy (4/6)

Děti ve většině případů hry milují. A to pedagogům dává skvělou příležitost ke komunikaci s nimi – povídat si o tom, jak hry fungují, co je v nich dobrého, co špatného a proč, nebo třeba jaké hry jsou zrovna „cool“.

U starších dětí je dobré využít diskuze například na téma, jak a proč se hry tvoří, jak se spojuje design, grafika a programování.

Hraní her souvisí i s otázkou povolení či nepovolení užívání mobilů ve škole. Ve vyučovací hodině je to jasné: hry nehrát a mobil používat případně jen ke studijním účelům v rámci výuky. To postupně praktikuje pořád víc učitelů.

Jak s mobily o přestávkách? Pokud škola neurčí jasná pravidla pro používání mobilu v určitých částech dne, je nutné počítat s tím, že přestávky budou některé děti ve značné míře trávit na mobilech. Na školní Wi-Fi se dá monitorovat provoz a především omezit přístup na vybrané kategorie internetového obsahu (např. na stránky s erotickým obsahem nebo násilím). V tom může pomoct služba Managed WiFi se svým nadstavbovým Captive portálem.