Zpět na webový portál

Hromadné sdělovací prostředky (3/6)

Mezi základní sdělovací prostředky patří televize, rozhlas, tisk a právě internet.

Mít svou onlinovou podobu je dnes pro média samozřejmostí. Média můžeme rozdělit na veřejnoprávní (Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář) a soukromá (TV Nova, TV Prima, TV Barrandov…). Oba typy médií podléhají zákonům a kontrolám.
Na internetu si ale může prakticky kdokoli uveřejnit cokoli, čímž dezinformační weby získávají u mediálně méně znalých uživatelů navrch.   

Ani regulovaná oficiální média nejsou úplně důvěryhodná. Soukromá média totiž zahrnují i specifickou skupinu bulvárních médií, kterým často nejde o serióznost. Uveřejňují co nejvíce fantastické zprávy jednoduše proto, že po nich my lidé toužíme. Proto jsou zpravidla čtené a sledované několikanásobně víc než seriózní média.

Vedle seriózních a bulvárních médií existují ještě fake news média, někdy označovaná také jako lžiweby. Tváří se jako zpravodajské, ale neopírají se o fakta, neuvádějí důvěryhodné zdroje, stejně jako bulvár pracují s emocemi. Bývají nástrojem propagandy a bývají řízené a financované z dalších zemí. Často pracují s označením alternativní média, aby se zakrylo, že jde o nepravdy a lži mající za cíl manipulaci. V českém prostředí jsou nejznámějšími například Sputnik, AC24, ale i „české“ Parlamentní listy.

Kvízy

Podklady ke stažení

Videa