Zpět na webový portál

Fake news - senioři a mladí (4/11)

Senioři dezinformacím podléhají častěji, jejich zbraní je e-mail

Kdo je nejohroženější ve světě dezinformací? Podle výzkumníků Princetonu a New York University jsou k uvěření fake news nejnáchylnější senioři a děti. Příčinou může být menší digitální či mediální gramotnost a souvislost výzkumníci vidí i v úrovni vzdělání. Naopak odolnější vůči rozpoznání dezinformací se jeví vysokoškoláci v aktivním věku z velkých měst.

Další otázkou je, kdo dále šíří falešné zprávy do svého okolí. Tady už není tak jednoduché specifikovat šiřitele podle věku, vzdělání, politického smýšlení či dalších charakteristik, jak uvádí deník Aktuálně.cz. Typově ale vítězí osamělý senior, pro kterého je důležitý sociální kontakt s okolím a chce ostatní pobavit či poučit. Jeho nejčastější zbraní jsou e-maily, jak vyplývá z průzkumu agentury STEM.  

Mladí se s fake news o COVID-19 setkávají častěji, ale jsou kritičtější

Podobně to je i u dezinformací týkajících se koronaviru. Více než polovina Čechů se s nimi už setkala a čtvrtina z nich jim věřila opakovaně. „Ačkoli mladí lidé narazili na fake news o koronaviru častěji, k těmto informacím jsou kritičtější a věří jim méně než ostatní věkové skupiny. Naopak lidé starší 65 let velmi často nedokáží posoudit, zda je tvrzení pravdivé, či nikoli,“ uvedl pro Mediaguru.cz Jakub Malý, ředitel agentury Ipsos. Ohnisky fake news jsou i v tomto případě zejména facebook, další sociální sítě a webové stránky.

Například podle průzkumu Ipsos třetina Čechů podlehla fake news, že slunce působí preventivně proti koronaviru nebo pětina, že pokud člověk prodělal nemoc, nemůže ji už chytit znovu. „Hodně úspěšné jsou i dezinformace o neúčinnosti roušek či o tom, že se pod nimi hromadí oxid uhličitý. Dále srovnání covidu a chřipky, což je velmi zavádějící, nebo různé zpochybňování testování," uvedl Jan Cemper ze serveru na vyvracení fake news Manipulátoři.cz pro deník Aktuálně.cz. Celosvětové mýty o koronaviru na svém webu vyvrací také Světová zdravotnická organizace (WHO).

Zdroj: Fakescape.cz

Podklady ke stažení

Videa